Добре дошли

Добре дошли в една жива вяра, където преподаваните от Исус Христос истини и принципи имат пряко положително влияние върху нашия живот, семействата ни, отношенията помежду ни и справянето с трудности и проблеми. Елате и станете част от нея.

...
Добре дошли
1:06
Въпроси? Само трябва да попитате.
Срещнете се с мисионерите

Често задавани въпроси

Хората имат много въпроси относно „мормоните“ или казано по-точно – членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. По-долу ще откриете отговори на най-често задаваните въпроси.

Да! Определено. Всъщност „мормони“ е само прякор. Ние сме членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Като такива, ние вярваме, че Исус Христос е Синът Божий, Спасителят на света, и че Той ни обича повече, отколкото можем да си представим. Това означава ли, че вярванията ни са идентични с тези на която и да било друга християнска църква? Не. Но категорично считаме себе си за отдадени последователи на Исус Христос.

Да. Категорично. Тя е словото Божие, свят том с Писания и задължително четиво за един щастлив живот. Редом с Библията, ние също така откриваме вдъхновение в други книги с Писания, характерни единствено за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. В унисон те ни учат на важни принципи за Исус Христос.

Книгата на Мормон е книга с вдъхновени Писания, която има за цел да насочва нашия живот и да ни свързва с Исус. Откъде произлиза името ѝ? Преди стотици години един древен пророк на име Мормон съставя летопис за своя народ. Оказва се, че този народ е имал трудности много подобни на нашите. И точно като нас, те са намирали сила, когато са се обръщали към Исус Христос. Днес ролята на Книгата на Мормон е да бъде четена заедно с Библията, за да може така ние да се чувстваме по-близо до Бог и да разбираме Неговата силна обич към всички ни.

Вярваме, че всички ние сме чеда на нашия Небесен Отец. И като добър и любящ Отец (всъщност един съвършен Баща), Той ни познава. Той е запознат с нашите трудности, победи, силни страни и невероятен потенциал. И знаейки всичко това, Той ни обича. И то много. За Него нищо не е по-важно от нашето спасение. Затова желае да Го опознаваме.

Когато светиите от последните дни сключват брак, те правят това с разбирането, че целта е бракът да продължи вечно. Брачните церемонии в храма включват израза „за време и за цялата вечност“, а не „докато смъртта ви раздели“. Но не думите правят един брак вечен, а силата Божия. Децата, родени в сключили храмов брак семейства, са „запечатани“ за родителите си. Семейства, които се присъединят към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на по-късен етап в живота, също могат да посетят храма и да бъдат запечатани заедно.

Нашият любящ Бог желае да достигнем пълния си потенциал. Този процес често може да бъде болезнен, но някои уроци могат да бъдат научени единствено чрез опит. Когато преживяваме трудности, ние се учим на съчувствие към другите. Съчувствието ни прави по-подобни на Исус Христос, нашия съвършен Пример. Поради това, че Исус е страдал и умрял за всички наши грехове, Той съвършено разбира през какво преминаваме и как да ни помага.