Той прави това възможно

1:50

Можем да се справяме по-добре и да бъдем по-добри

Можем да бъдем по-добри

Как процесът на покаяние може да ни помага да бъдем по-добри?

Разчитане на Единението на Христос

По какъв начин разчитането на Единението на Христос ви помага да опознаете Спасителя?

Очиствани чрез покаяние

Как можете да бъдете очиствани чрез покаяние?

Семейство Фу

Открийте как можете сами да разберете за себе си дали съществува Бог.

words and things

Кой е Исус Христос?

Син на Бог

Исус Христос е Първородният на Бог Отец в духа и е единственото дете на Бог в плътта. Неговата земна майка, Мария, Го носи преди Той да бъде роден и Го отглежда, докато Той е на земята. Неговата мисия е постановена преди създаването на света.

Учител

Исус е най-великият учител, който някога е живял, и продължава да ни учи и днес. Когато е на 12 г., Исус е намерен да поучава законоучителите в храма (вж. Лука 2:46). Те са удивени от Неговото познание. Исус продължава да изнася велики проповеди през целия Си живот.

Пример

Исус води съвършен живот – без грях – и ни дава съвършен пример, съгласно който да живеем. Всички религиозни действия трябва да бъдат вършени в Неговото свято име.

Спасител

Името на Исус на иврит е Йешуа, което означава „Спасител“. Исус изпълнява Своята роля като Спасител чрез доброволната Си жертва и Възкресението Си.

Ние следваме Исус Христос

Кой е Исус Христос? Исус е Спасителят на света. Като Го следваме, ще намерим повече мир и щастие в живота.

Исус Христос учи на много неща, докато е на земята, най-великото от което е любовта.

Съвременни пророци и апостоли говорят за промяна и покаяние