Срещнете се с мисионерите онлайн или лице в лице

Намерете утеха, като поговорите с мисионерите. Можем да четем Писанията с вас и да ви помогнем да откриете мир чрез молитва.

Име Моля попълнете полето
Фамилия Моля попълнете полето
Имейл адрес Моля попълнете полето
Моля, изберете страна Моля изберете страна
Моля изберете страна
Съжаляваме, но не можахме да намерим никакви адреси, които да може да са Ви от полза.
Адрес Моля въведете адрес
Град Моля въведете име на град
Област Моля изберете област
Моля изберете област
Номер на мобилния телефон (за уговорки) Моля попълнете полето

Теми за обсъждане

ПО ИЗБОР: Има ли конкретна тема или въпрос, които бихте искали да обсъдим по време на нашата среща? (Например: „Как мога да чувствам Божията любов към мен?“) Моля попълнете полето

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас?

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас? Моля изберете опция.
Изглежда ли точна тази информация?
Име и имейл адрес
Адрес и телефонен номер
Допълнителна информация

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да отговорят на въпросите ми и да споделят вдъхновяващо послание.

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да отговорят на въпросите ми и да споделят вдъхновяващо послание. Please select an option

Как могат да ми помогнат мисионерите?

Макар нашите взаимоотношения с Бог да са изцяло лични, понякога имаме нужда от малко помощ, за да осъзнаем какво ни казва Бог. Независимо на кой етап от духовния си път се намирате, мисионерите могат да ви научат на принципи на Евангелието и да ви дадат прозрения, които да ви помагат по пътя. Считайте ги за духовни наставници, които: 

  • Ще ви помагат да се чувствате по-близо до Бог 

  • Ще ви показват как да се молите и да получавате отговори от Него 

  • Ще ви помагат да намерите отговори на духовните си въпроси 

  • Ще ви учат за Спасителя Исус Христос и Неговото Евангелие 

  • Ще ви помагат да разбирате Писанията 

  • Ще ви подкрепят във вашите трудности 

  • Ще ви насърчават да напредвате към вяра, покаяние и кръщение 

  • Ще ви представят на една общност от единни вярващи, които ще продължат да ви подкрепят във вашето духовно пътуване

Какво може да очаквате от посещение на мисионерите

Мисионерите ще поискат да започнат посещението с молитва. Ако имате желание за това, мисионерите дори може да ви поканят вие да кажете молитвата. Който и да каже молитвата, целта е да се покани Светия Дух да бъде част от разговора. 

Вероятно те ще отделят няколко минути, за да опознаят вас и интересите ви. Мисионерите имат цялостна програма, по която могат да ви обучават, като същевременно се опитват да персонализират посланието си към вас и житейската ви ситуация. Ще четат с вас Библията и Книгата на Мормон и ще ви поканят да се молите и да попитате дали преподаваното от тях е истина. 

Ако пожелаете, мисионерите ще насрочат следващо посещение. При това посещение ще ви учат повече за Исус Христос и Неговата възстановена Църква и ще отговорят на възможни въпроси от ваша страна. Програмата им също така включва послания относно Божия план за нашето щастие, жертвата на Исус за нас, вярата, покаянието, кръщението, Светия Дух и спазването на Божиите заповеди. Ще продължат да ви канят да се молите, да четете Книгата на Мормон, да посещавате богослужение и дори да бъдете кръстени. Бъдете сигурни, че мисионерите ще поддържат определената от вас скорост, ще уважават времето ви и желанието ви дали отново да се срещнете с тях или не.