Срещнете се с мисионерите онлайн или лице в лице

Намерете утеха, като поговорите с мисионерите. Можем да четем Писанията с вас и да ви помогнем да откриете мир чрез молитва.

Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност

Как могат да ми помогнат мисионерите?

Макар нашите взаимоотношения с Бог да са изцяло лични, понякога имаме нужда от малко помощ, за да осъзнаем какво ни казва Бог. Независимо на кой етап от духовния си път се намирате, мисионерите могат да ви научат на принципи на Евангелието и да ви дадат прозрения, които да ви помагат по пътя. Считайте ги за духовни наставници, които: 

  • Ще ви помагат да се чувствате по-близо до Бог 

  • Ще ви показват как да се молите и да получавате отговори от Него 

  • Ще ви помагат да намерите отговори на духовните си въпроси 

  • Ще ви учат за Спасителя Исус Христос и Неговото Евангелие 

  • Ще ви помагат да разбирате Писанията 

  • Ще ви подкрепят във вашите трудности 

  • Ще ви насърчават да напредвате към вяра, покаяние и кръщение 

  • Ще ви представят на една общност от единни вярващи, които ще продължат да ви подкрепят във вашето духовно пътуване

Какво може да очаквате от посещение на мисионерите

Мисионерите ще поискат да започнат посещението с молитва. Ако имате желание за това, мисионерите дори може да ви поканят вие да кажете молитвата. Който и да каже молитвата, целта е да се покани Светия Дух да бъде част от разговора. 

Вероятно те ще отделят няколко минути, за да опознаят вас и интересите ви. Мисионерите имат цялостна програма, по която могат да ви обучават, като същевременно се опитват да персонализират посланието си към вас и житейската ви ситуация. Ще четат с вас Библията и Книгата на Мормон и ще ви поканят да се молите и да попитате дали преподаваното от тях е истина. 

Ако пожелаете, мисионерите ще насрочат следващо посещение. При това посещение ще ви учат повече за Исус Христос и Неговата възстановена Църква и ще отговорят на възможни въпроси от ваша страна. Програмата им също така включва послания относно Божия план за нашето щастие, жертвата на Исус за нас, вярата, покаянието, кръщението, Светия Дух и спазването на Божиите заповеди. Ще продължат да ви канят да се молите, да четете Книгата на Мормон, да посещавате богослужение и дори да бъдете кръстени. Бъдете сигурни, че мисионерите ще поддържат определената от вас скорост, ще уважават времето ви и желанието ви дали отново да се срещнете с тях или не.