Поискайте екземпляр от Книгата на Мормон

Мисионерите лично ще ви донесат екземпляр от книгата и ще ви предоставят обща информация. Или можем да се свържем с вас виртуално и да четете или слушате онлайн.

Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност
Моля, изберете страна
Моля, изберете страна
Моля, изберете страна
Съжаляваме, но не можахме да намерим никакви адреси, които биха ви били от полза.
Адрес
Моля, въведете адрес
Защо се нуждаем от вашия адрес? Срещите онлайн, както и тези лице в лице, се осъществяват от мисионери във вашата област.
Номер на апартамент
Моля, въведете стойност
Град
Моля, въведете име на град
Област
Моля, изберете щат
Моля, изберете щат
Мобилен телефон
Моля, въведете стойност
За уговорки
Изглежда ли точна тази информация?
Име и имейл адрес
Адрес и телефонен номер

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон.

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон.
Please select an option

Книгата на Мормон ще ви доближи до Исус

Подобно на Библията, Книгата на Мормон е древен летопис, който учи за Исус. 

Тя отговаря на основни въпроси, които всички си задаваме: Има ли живот след смъртта? Каква е целта на живота? Как мога сега да намирам щастие и мир? 

...

Книгата на Мормон в 60 секунди. Готови ли сте? Започваме.

1:22

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с открит ум и открито сърце, Той ще ни помогне да узнаем, че тя е истинна. 

Хора от целия свят и с всякакво обществено положение научават, че Книгата на Мормон може да ни помага да бъдем по-добри хора и да чувстваме по-голяма близост с Бог.