Поискайте Книга на Мормон

Получете безплатен екземпляр на Книгата на Мормон, доставен от двама мисионери, които ще споделят вдъхновяващо послание с вас.

Книгата на Мормон ще ви доближи до Исус

Подобно на Библията, Книгата на Мормон е древен летопис, който учи за Исус. 

Тя отговаря на основни въпроси, които всички си задаваме: Има ли живот след смъртта? Каква е целта на живота? Как мога сега да намирам щастие и мир? 

...

Книгата на Мормон в 60 секунди. Готови ли сте? Започваме.

1:22

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с открит ум и открито сърце, Той ще ни помогне да узнаем, че тя е истинна. 

Хора от целия свят и с всякакво обществено положение научават, че Книгата на Мормон може да ни помага да бъдем по-добри хора и да чувстваме по-голяма близост с Бог.