Поискайте екземпляр от Книгата на Мормон

Мисионерите лично ще ви донесат екземпляр от книгата и ще ви предоставят обща информация. Или можем да се свържем с вас виртуално и да четете или слушате онлайн.

Име Моля попълнете полето
Фамилия Моля попълнете полето
Имейл адрес Моля попълнете полето
Моля, изберете страна Моля изберете страна
Моля изберете страна
Съжаляваме, но не можахме да намерим никакви адреси, които да може да са Ви от полза.
Адрес Моля въведете адрес
Град Моля въведете име на град
Област Моля изберете област
Моля изберете област
Номер на мобилния телефон (за уговорки) Моля попълнете полето

Какво породи интереса Ви? (Отбележете всичко, което е приложимо)

Какво породи интереса Ви? (Отбележете всичко, което е приложимо) Моля изберете опция.

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас?

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас? Моля изберете опция.
Изглежда ли точна тази информация?
Име и имейл адрес
Адрес и телефонен номер
Допълнителна информация

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон.

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон. Please select an option

Книгата на Мормон ще ви доближи до Исус

Подобно на Библията, Книгата на Мормон е древен летопис, който учи за Исус. 

Тя отговаря на основни въпроси, които всички си задаваме: Има ли живот след смъртта? Каква е целта на живота? Как мога сега да намирам щастие и мир? 

...

Книгата на Мормон в 60 секунди. Готови ли сте? Започваме.

1:22

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с открит ум и открито сърце, Той ще ни помогне да узнаем, че тя е истинна. 

Хора от целия свят и с всякакво обществено положение научават, че Книгата на Мормон може да ни помага да бъдем по-добри хора и да чувстваме по-голяма близост с Бог.