Поискайте екземпляр от Книгата на Мормон

Мисионерите лично ще ви донесат екземпляр от книгата и ще ви предоставят обща информация. Или можем да се свържем с вас виртуално и да четете или слушате онлайн.

Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност

Книгата на Мормон ще ви доближи до Исус

Подобно на Библията, Книгата на Мормон е древен летопис, който учи за Исус. 

Тя отговаря на основни въпроси, които всички си задаваме: Има ли живот след смъртта? Каква е целта на живота? Как мога сега да намирам щастие и мир? 

Книгата на Мормон в 60 секунди. Готови ли сте? Започваме.

1:22

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с открит ум и открито сърце, Той ще ни помогне да узнаем, че тя е истинна. 

Хора от целия свят и с всякакво обществено положение научават, че Книгата на Мормон може да ни помага да бъдем по-добри хора и да чувстваме по-голяма близост с Бог.