В какво вярваме

Като християни, ние вярваме, че трябва да научим всичко възможно за Исус. Най-голямото щастие в живота произлиза от следването на Спасителя. Ще чувствате Неговата обич, като се стремите да разбирате Неговия живот и ученията Му.

Получете безплатен екземпляр на Книгата на Мормон
Поръчайте сега