Принадлежност към общност

Ние сме несъвършени хора, които полагат усилия да следват съвършения пример на Исус Христос. Обичаме се, помагаме си и се опитваме да следваме ученията на Исус Христос по най-добрия възможен начин. Елате, присъединете се към нас и усетете това чувство на принадлежност и единство. 

Елате и се покланяйте с нас
Намерете сграда за събрания близо до вас

Често задавани въпроси

People have a lot of questions about “Mormons,” or more respectfully, members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Click here to see the full list.

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са като всички други хора. Имат добри и лоши моменти и цялата гама между тях. Всъщност може да се изненадате колко си приличаме! Светиите от последните дни са известни като щастливи и мирни хора. Но това не значи, че не изпитват трудности. Всеки води трудна житейска битка – но когато полагаме най-добрите си усилия да живеем според Евангелието на Исус Христос, получаваме допълнителна сила и мир, за да можем да се справим.

Що се касае до начина на живот, светиите от последните дни се опитват да съсредоточават живота си върху Исус. Вярванията им за Спасителя и Неговите учения влияят на всекидневните им решения и начина им на говорене, обличане и действие. Например те избягват да работят в неделя, за да могат да посещават богослужение, да служат на другите и да прекарват време със семействата си. Верните членове на Църквата също така не пушат, не пият алкохол и не играят хазарт.

Все повече хора отхвърлят идеята за организирана религия и предпочитат просто да бъдат духовни и да водят добър живот. Но човек има нужда и от двете. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни осигурява организацията и свещеническата власт, необходими за изпълняването на Божиите заповеди, в това число кръщението и вземането на причастието. Препоръчително е да ходите на църква в неделя, докато същевременно полагате усилия да бъдете духовни и да служите на другите през седмицата.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има много културни традиции, както и обичаи, които се съсредоточават върху семейството. Например членовете на Църквата отделят една вечер на седмица за така наречената „семейна домашна вечер“. През седмицата се организират и други събирания, като обща вечеря, забавни вечери или младежки групи за тийнейджъри. Много от традициите са същите като на другите, като отбелязването на празници със семействата ни, а други са по-различни – като даването на благословия на новородено бебе по време на богослужение. Като семейства ние се молим заедно, четем заедно от Писанията, а през първата неделя на всеки месец, дори постим заедно в продължение на 24 часа.

Всяка неделя се събираме, за да пеем химни, да слушаме проповеди и да се учим един друг за Спасителя. Богослуженията са един вид духовно обновление – съвършен начин да съсредоточаваме живота си върху Исус. Приветстваме всички посетители на нашите християнски богослужения и ги каним да се покланят с нас. 

Началният час на богослуженията е различен при различните конгрегации. Но винаги има едно основно събрание, на което всички са заедно, последвано от отделни класове по възрастови групи или общи интереси.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е място на безопасност, където хората могат да идват и да черпят надежда за по-добър живот чрез Исус Христос. Църквата осигурява свещени помощни средства, практики и учения, които да ви помагат да развивате и подхранвате взаимоотношенията си с Бог. А освен всичко това, членството в Църквата означава принадлежност към общност от хора, които се грижат един за друг.

Да, както индивидуално, така и като Църква. Все пак Рождението и Възкресението трябва да се празнуват, нали? Понякога ни бъркат с някои християнски религии, които не празнуват празници, но ние със сигурност правим това!

Първата стъпка обикновено е да се срещнете с мисионерите. Те ще ви научат на основните вярвания и практики на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Също така могат да отговорят на въпросите ви за Църквата и да ви научат какво се очаква от членовете.

Следва да започнете също да посещавате и богослужението. Ще изпитвате радост да принадлежите към общност от хора, които се грижат един за друг и се стремят да следват примера на Исус Христос.

Когато сте готов/а да се присъедините към Църквата, можете да избере да се кръстите и официално да станете неин член. Може да бъдете кръстени от мисионерите или от някой, когото сте опознали в Църквата.