Неделно богослужение

Църквата е убежище от хаоса на всекидневния живот. Богослуженията ни дават време да се съсредоточим върху поклонение на Бог и обич към нашите ближни. Те са един вид духовно обновление и съвършен начин да съсредоточаваме живота си върху Исус.

Добре дошли

1:05

Бог може да ви направи по-добър човек. Вие можете да ни направите по-добра църква. Добре дошли!

Началният час на богослужението и програмата са различни при различните конгрегации. Но винаги форматът е един и същ – основно събрание, на което всички са заедно и отделен клас по възрастови групи или общи интереси.

Елате и посетете наше богослужение. Всички са добре дошли.
Намерете сграда за събрания близо до вас

Събрание за причастие

Общото за всички събрание се нарича събрание за причастие. Това събрание се състои от песни, молитви и проповеди (или „речи“), които всяка седмица се изнасят от различни членове на конгрегацията. Но най-важната част на събранието е, когато взимаме от причастието.

Музика и химни

Това да пеем за Спасителя и многото, дадени ни благословии ни помага да се чувстваме по-близо до Бог. Типичното събрание за причастие има три или четири химна, които се пеят от всички на събранието. Също така е възможно да има допълнителни музикални изпълнения от хор, малка група или солист. Може да познаете някои от химните, като например „По-близо, Боже мой, да съм до Теб“ или „Велик си Ти!“, но ще научите и нови. Не се притеснявайте, ако пеете фалшиво. Издигнете глас, докато се покланяте с нас.

Даване на свидетелство

През първата неделя на всеки месец няма обикновени проповеди. Вместо това всеки член на конгрегацията може да се изправи на амвона и да изрази своите мисли и чувства за Евангелието. Докато слушаме преживяванията на други хора и чувстваме Божия Дух в сърцата си, нашите собствени убеждения и вярвания могат да бъдат укрепени.

Неделни уроци

Преди или след събранието за причастие се провеждат различни класове по възрастови групи за деца и възрастни. Ако желаете да посетите тези допълнителни събрания, попитайте някого на църква и те с радост ще ви помогнат да откриете правилната стая.