Неделно богослужение

Църквата е убежище от хаоса на всекидневния живот. Богослуженията ни дават време да се съсредоточим върху поклонение на Бог и обич към нашите ближни. Те са един вид духовно обновление и съвършен начин да съсредоточаваме живота си върху Исус.

...
Добре дошли
1:05

Бог може да ви направи по-добър човек. Вие можете да ни направите по-добра църква. Добре дошли!

Началният час на богослужението и програмата са различни при различните конгрегации. Но винаги форматът е един и същ – основно събрание, на което всички са заедно и отделен клас по възрастови групи или общи интереси.

Елате и посетете наше богослужение. Всички са добре дошли.

Събрание за причастие

Общото за всички събрание се нарича събрание за причастие. Това събрание се състои от песни, молитви и проповеди (или „речи“), които всяка седмица се изнасят от различни членове на конгрегацията. Но най-важната част на събранието е, когато взимаме от причастието.

Музика и химни

Това да пеем за Спасителя и многото, дадени ни благословии ни помага да се чувстваме по-близо до Бог. Типичното събрание за причастие има три или четири химна, които се пеят от всички на събранието. Също така е възможно да има допълнителни музикални изпълнения от хор, малка група или солист. Може да познаете някои от химните, като например „По-близо, Боже мой, да съм до Теб“ или „Велик си Ти!“, но ще научите и нови. Не се притеснявайте, ако пеете фалшиво. Издигнете глас, докато се покланяте с нас.

Даване на свидетелство

През първата неделя на всеки месец няма обикновени проповеди. Вместо това всеки член на конгрегацията може да се изправи на амвона и да изрази своите мисли и чувства за Евангелието. Докато слушаме преживяванията на други хора и чувстваме Божия Дух в сърцата си, нашите собствени убеждения и вярвания могат да бъдат укрепени.

Неделни уроци

Преди или след събранието за причастие се провеждат различни класове по възрастови групи за деца и възрастни. Ако желаете да посетите тези допълнителни събрания, попитайте някого на църква и те с радост ще ви помогнат да откриете правилната стая.