Какво представлява Осветете света?

„Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата“ (Матей 5:16).

Какво представлява Осветете света?

#ОсвететеСвета е покана да превърнем дните около Коледа във време за служба. Това е световна инициатива да се докосват сърца и да се променя живота на хората чрез вършене на нещата, които Исус е вършил: нахранване на гладните, утешаване на самотните, посещаване на болните и страдащите, добро отношение към всички. Исус е казал: „Вие сте светлината на света“ (Матей 5:14). #ОсвететеСвета е съвършеният начин да позволяваме нашата светлина и Неговата светлина да светят по-ярко.

Предложения за ежедневна служба

Чрез инициативата #ОсвететеСвета сме поканени да проявяваме любов към другите по същите начини, по които Исус е правил това по време на Своето земно служение. През месец декември получаваме покани за конкретни видове служба, които ни помагат да се съсредоточаваме върху това да служим на другите по празниците. За да участвате, можете да изтеглите календар, в който са описани идеи.

Специални неделни събрания

В неделята преди Коледа провеждаме специално неделно събрание, съсредоточено върху раждането и живота на Исус Христос. Приятели и познати с други вярвания са добре дошли всяка неделя, но отправяме специална покана на този ден да дойдат и да се поклонят на Бог заедно с нас.

#ОсветеСвета всеки ден

Всяка година по Коледа Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни полага огромни усилия да разпространява посланието и мисията на инициативата #ОсвететеСвета. Въпреки това, можете да действате през цялата година, като мислите на кого можете да служите всеки ден.

Други начини да осветите света