Мария държи бебето Исус
Кратък филм за раждането на Исус Христос

Това 18-минутно пресъздаване на историята за Рождество Христово разкрива в ярки подробности свещените събития, описани в евангелията на Матей и Лука в Библията. Пътувайте с Йосиф и Мария от Назарет до Витлеем. Вижте благоговението на пастирите в полетата на Юдея. Изпитайте радостта на мъдреците, когато коленичат пред Светлината на света – Спасителя Исус Христос.

Повече начини да осветите света