Срещнете се с мисионерите онлайн или лице в лице

Намерете утеха, като поговорите с мисионерите. Можем да четем Писанията с вас и да ви помогнем да откриете мир чрез молитва.

Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност
Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност

Поискайте екземпляр от Книгата на Мормон

Мисионерите лично ще ви донесат екземпляр от книгата и ще ви предоставят обща информация. Или можем да се свържем с вас виртуално и да четете или слушате онлайн.

Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност
Име
Моля, въведете стойност
Фамилия
Моля, въведете стойност
Имейл адрес
Моля, въведете стойност