Срещнете се с мисионерите онлайн или лице в лице

Намерете утеха, като поговорите с мисионерите. Можем да четем Писанията с вас и да ви помогнем да откриете мир чрез молитва.

Име Моля попълнете полето
Фамилия Моля попълнете полето
Имейл адрес Моля попълнете полето
Моля, изберете страна Моля изберете страна
Моля изберете страна
Съжаляваме, но не можахме да намерим никакви адреси, които да може да са Ви от полза.
Адрес Моля въведете адрес
Град Моля въведете име на град
Област Моля изберете област
Моля изберете област
Номер на мобилния телефон (за уговорки) Моля попълнете полето

Теми за обсъждане

ПО ИЗБОР: Има ли конкретна тема или въпрос, които бихте искали да обсъдим по време на нашата среща? (Например: „Как мога да чувствам Божията любов към мен?“) Моля попълнете полето

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас?

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас? Моля изберете опция.
Изглежда ли точна тази информация?
Име и имейл адрес
Адрес и телефонен номер
Допълнителна информация

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да отговорят на въпросите ми и да споделят вдъхновяващо послание.

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да отговорят на въпросите ми и да споделят вдъхновяващо послание. Please select an option

Поискайте екземпляр от Книгата на Мормон

Мисионерите лично ще ви донесат екземпляр от книгата и ще ви предоставят обща информация. Или можем да се свържем с вас виртуално и да четете или слушате онлайн.

Име Моля попълнете полето
Фамилия Моля попълнете полето
Имейл адрес Моля попълнете полето
Моля, изберете страна Моля изберете страна
Моля изберете страна
Съжаляваме, но не можахме да намерим никакви адреси, които да може да са Ви от полза.
Адрес Моля въведете адрес
Град Моля въведете име на град
Област Моля изберете област
Моля изберете област
Номер на мобилния телефон (за уговорки) Моля попълнете полето

Какво породи интереса Ви? (Отбележете всичко, което е приложимо)

Какво породи интереса Ви? (Отбележете всичко, което е приложимо) Моля изберете опция.

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас?

Проявявате ли интерес да посещавате събрания с нас? Моля изберете опция.
Изглежда ли точна тази информация?
Име и имейл адрес
Адрес и телефонен номер
Допълнителна информация

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон.

Разбирам, че мисионерите ще се свържат с мен, за да четем и обсъждаме Книгата на Мормон. Please select an option